06 21450768

Financiële fitheid van medewerkers is een grote noodzaak en kan heel veel problemen oplossen.

Maar dat is lang niet vanzelfsprekend. Geldzaken zijn immers een privézaak. Of toch niet?

 • 5 redenen waarom beleid over dit onderwerp essentieel is
 • Hoe beleid 5 oplossingen biedt
 • Wat het kan opleveren voor de organisatie als u hier beleid voor gaat maken
 • Hieronder onze oplossing voor financiële fitte medewerkers

Financieel Fit als essentieel onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid

Jouw organisatie zorgt ervoor dat medewerkers tot aan hun pensioen gezond en met plezier kunnen werken. Voor medewerkers die steeds ouder worden, die langer door moeten werken, bij oplopend verzuim en een (werk)omgeving in beweging.

De oplossingen richten zich meestal op de thema’s: werk, ontwikkeling en gezondheid.

Onze oplossing is gericht op de financiële kant van de zaak: Men werkt o.a. om geld te verdienen, maar andersom heeft, wat er verdiend wordt en de mate van financiële fitheid, invloed op hoe men optimaal kan functioneren in zijn of haar carrière en op de keuzes die zij hierin maken.

Financieel fit. Wat is dat eigenlijk?

Onze definitie van Financieel fit is: “Beschikken over relevante financiële kennis ten aanzien van de persoonlijke financiële huishouding en vertonen van financieel effectief gedrag zodat keuzes financieel bewust worden genomen.”  

Met als resultaat dat men:

 • (Loopbaan) kansen en mogelijkheden ziet, loopbaan in een breder perspectief plaatst en zich flexibel op kan stellen
 • Inzicht in de financiële consequenties van (loopbaan)keuzes om de juiste afwegingen te kunnen maken
 • Zich financieel zelfverzekerd voelt
 • Soepel en weloverwogen keuzes kan maken
 • Financieel zorgeloos en daarmee ook fysiek gezond is
 • Slimme beslissingen op basis van juiste en onafhankelijke informatie neemt

Financieel Fit als essentieel onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid

Jouw organisatie zorgt ervoor dat medewerkers tot aan hun pensioen gezond en met plezier kunnen werken. Voor medewerkers die steeds ouder worden, die langer door moeten werken, bij oplopend verzuim en een (werk)omgeving in beweging.

De oplossingen richten zich meestal op de thema’s: werk, ontwikkeling en gezondheid.

Onze oplossing is gericht op de financiële kant van de zaak: Men werkt o.a. om geld te verdienen, maar andersom heeft, wat er verdiend wordt en de mate van financiële fitheid, invloed op hoe men optimaal kan functioneren in zijn of haar carrière en op de keuzes die zij hierin maken.

Financieel fit. Wat is dat eigenlijk?

Onze definitie van Financieel fit is: “Beschikken over relevante financiële kennis ten aanzien van de persoonlijke financiële huishouding en vertonen van financieel effectief gedrag zodat keuzes financieel bewust worden genomen.”  

Met als resultaat dat men:

 • (Loopbaan) kansen en mogelijkheden ziet, loopbaan in een breder perspectief plaatst en zich flexibel op kan stellen
 • Inzicht in de financiële consequenties van (loopbaan)keuzes om de juiste afwegingen te kunnen maken
 • Zich financieel zelfverzekerd voelt
 • Soepel en weloverwogen keuzes kan maken
 • Financieel zorgeloos en daarmee ook fysiek gezond is
 • Slimme beslissingen op basis van juiste en onafhankelijke informatie neemt

Wanneer is dit interessant voor jouw organisatie?

Bij belangrijke levensgebeurtenissen in het leven van jouw medewerker, zoals:

 • scheiden
 • kinderen krijgen
 • werkloosheid of overlijden van de partner

Bij veranderingen in jouw organisatie, zoals:

 • reorganisatie
 • boventalligheid

Essentieel daarbij is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich goed te oriënteren op de eigen marktwaarde:

 • voor ontwikkeling in de huidige functie
 • voor ander werk binnen de eigen organisatie
 • voor werk buiten de eigen organisatie

Als investering in de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers en daarmee de zelfregie vergroten

 • talent behouden en aantrekken
 • met een gerust hart afscheid kunnen nemen van vertrekkende medewerkers bij ontslag of (vroegtijdig) pensioen

Bij financiële problemen, te herkennen aan:

 • ziekteverzuim
 • verzoek om voorschot
 • loonbeslag

Wat is onze oplossing?

Een financieel fit programma. Dit is een mini traject waarin medewerkers de regie op hun persoonlijke financiën leren te vergroten, zodat zij proactief en autonoom binnen dit thema kunnen handelen.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen
 1. Voorbereidende opdrachten
 2. Een telefonisch intakegesprek van 1 uur
 3. Een training van 1 dag

Het programma ‘Financieel Fit’ heeft een doorlooptijd van circa 2 weken.

Reden en achtergrond van deelnemers kunnen zeer divers zijn, qua leeftijd, opleiding, persoonlijke situatie etc. Tijdens de training wordt er gezorgd voor een open en warme sfeer. Er worden geen cijfers (inkomen/uitgaven/schulden) in detail besproken. Het programma is hierdoor uitstekend Incompany te volgen. Maximaal aantal deelnemers per programma is 12.

De voordelen voor jouw organisatie op een rij:

 • Voor alle medewerkers geschikt
 • Je hoeft je als werkgever niet op detail niveau te “bemoeien” met de geldzaken van jouw medewerkers
 • Curatief, Preventief en Amplitief
 • Geschikt als duurzaam inzetbaarheid instrument
 • In te passen in loopbaan-, outplacement- en re-integratietrajecten

Wanneer is dit interessant voor jouw organisatie?

Bij belangrijke levensgebeurtenissen in het leven van jouw medewerker, zoals:

 • scheiden
 • kinderen krijgen
 • werkloosheid of overlijden van de partner

Bij veranderingen in jouw organisatie, zoals:

 • reorganisatie
 • boventalligheid

Essentieel daarbij is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich goed te oriënteren op de eigen marktwaarde:

 • voor ontwikkeling in de huidige functie
 • voor ander werk binnen de eigen organisatie
 • voor werk buiten de eigen organisatie

Als investering in de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers en daarmee de zelfregie vergroten

 • talent behouden en aantrekken
 • met een gerust hart afscheid kunnen nemen van vertrekkende medewerkers bij ontslag of (vroegtijdig) pensioen

Bij financiële problemen, te herkennen aan:

 • ziekteverzuim
 • verzoek om voorschot
 • loonbeslag

Wat is onze oplossing?

Een financieel fit programma. Dit is een mini traject waarin medewerkers de regie op hun persoonlijke financiën leren te vergroten, zodat zij proactief en autonoom binnen dit thema kunnen handelen.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen
 1. Voorbereidende opdrachten
 2. Een telefonisch intakegesprek van 1 uur
 3. Een training van 1 dag

Het programma ‘Financieel Fit’ heeft een doorlooptijd van circa 2 weken.

Reden en achtergrond van deelnemers kunnen zeer divers zijn, qua leeftijd, opleiding, persoonlijke situatie etc. Tijdens de training wordt er gezorgd voor een open en warme sfeer. Er worden geen cijfers (inkomen/uitgaven/schulden) in detail besproken. Het programma is hierdoor uitstekend Incompany te volgen. Maximaal aantal deelnemers per programma is 12.

De voordelen voor jouw organisatie op een rij:

 • Voor alle medewerkers geschikt
 • Je hoeft je als werkgever niet op detail niveau te “bemoeien” met de geldzaken van jouw medewerkers
 • Curatief, Preventief en Amplitief
 • Geschikt als duurzaam inzetbaarheid instrument
 • In te passen in loopbaan-, outplacement- en re-integratietrajecten