06 21450768

Het Financieel Fit Programma Incompany volgen

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan om financieel fit te worden.

Waarom is het interessant voor jou en jouw medewerkers?

  • Jouw medewerker heeft te maken met een levensgebeurtenis, zoals scheiden, het krijgen van kinderen, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, of overlijden.
  • Veranderingen in jouw organisatie, zoals reorganisatie, ontgroening, vergrijzing.
  • De wens van jouw medewerker om meer of minder te willen gaan werken en/of vervroegd met pensioen te willen gaan.
  • Financiële zorgen en/of problemen. Mogelijk loonbeslag.

Tijdens de training wordt er gezorgd voor een open en warme sfeer. Er worden geen cijfers (inkomen/uitgaven/schulden) in detail besproken. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.